VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | I Sử Ký | II Sử Ký 15 | II Sử Ký 16 | II Sử Ký 17 | E-xơ-ra

II Sử Ký 16:9

16 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

9 Vì mắt CHÚA soi xét khắp quả đất để tăng cường sức lực cho những người giữ lòng trung thành với Ngài. Thật vậy, trong việc này, vua đã hành động dại dột, nên từ nay vua sẽ luôn luôn phải đối diện với chiến tranh."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn