VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 22 | Gióp 23 | Gióp 24 | Thánh Thi

Gióp 23:10

23 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

10 Nhưng Chúa biết con đường tôi đi, Khi Ngài rèn luyện tôi, tôi sẽ ra như vàng.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn