VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Xuất Hành | Lê-vi 9 | Lê-vi 10 | Lê-vi 11 | Dân Số

Lê-vi 10:1-3

10 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hai con trai của A-rôn là Na-đáp và A-bi-hu lấy lư hương của họ, bỏ lửa vào rồi bỏ thêm hương và dâng một thứ lửa lạ trước mặt CHÚA, trái với mạng lệnh của Ngài. 2 Lửa từ sự hiện diện của CHÚA phát ra thiêu đốt họ và họ chết trước mặt CHÚA. 3 Môi-se nói với A-rôn: Việc này cho thấy ý nghĩa của lời CHÚA khi Ngài phán dạy rằng: Ta sẽ tỏ mình thánh khiết Giữa vòng những người đến gần Ta: Ta sẽ được tôn vinh Trước mặt mọi người. A-rôn nín lặng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn