VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Xuất Hành | Lê-vi 9 | Lê-vi 10 | Lê-vi 11 | Dân Số

Lê-vi 10:3

10 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

3 Môi-se nói với A-rôn: Việc này cho thấy ý nghĩa của lời CHÚA khi Ngài phán dạy rằng: Ta sẽ tỏ mình thánh khiết Giữa vòng những người đến gần Ta: Ta sẽ được tôn vinh Trước mặt mọi người. A-rôn nín lặng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn