VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 26 | I-sa 27 | I-sa 28 | Giê-rê-mi

I-sa 27:5

27 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

5 Ngoại trừ chúng nó nhờ Ta bảo vệ, Hãy làm hòa với Ta, Hãy làm hòa với Ta."

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn