VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 34 | I-sa 35 | I-sa 36 | Giê-rê-mi

I-sa 35:4

35 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

4 Hãy bảo những người có lòng lo sợ: "Hãy vững lòng, đừng sợ!Kìa, Đức Chúa Trời các ngươi sẽđến-với sự báo thù, Đức Chúa Trời báo trả. Ngài sẽ đến và cứu rỗi các-ngươi."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn