VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ai Ca | Ê-xê-chi-ên 12 | Ê-xê-chi-ên 13 | Ê-xê-chi-ên 14 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 13

13 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lời của CHÚA phán với tôi rằng: 2 "Hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch cùng những tiên tri của Y-sơ-ra-ên đang nói tiên tri, hãy nói với những tiên tri đã nói tiên tri theo ý riêng rằng: "Hãy nghe lời của CHÚA. 3 CHÚA phán như vầy: Khốn cho các tiên tri ngu dại, là những kẻ đi theo tâm thần riêng của mình, không thấy khải tượng gì cả. 4 Hỡi Y-sơ-ra-ên, các tiên tri của ngươi như những con cáo ở nơi hoang phế. 5 Các ngươi đã không đi đến những tường thành đổ nát và sửa chữa tường cho nhà Y-sơ-ra-ên để chúng nó có thể đứng lên chiến đấu trong ngày của CHÚA. 6 Chúng thấy khải tượng giả, bói toán láo; chúng bảo CHÚA tuyên bố như thế này, nhưng CHÚA không có sai phái chúng. Chúng lại mong rằng lời của chúng sẽ ứng nghiệm. 7 Không phải các ngươi đã thấy khải tượng giả, đã nói bói toán láo, rồi bảo CHÚA đã tuyên bố thế này, trong khi ta không có phán hay sao? 8 Cho nên CHÚA phán như vầy: Vì các ngươi nói lời giả mạo, thấy khải tượng dối trá nên ta chống lại các ngươi. CHÚA tuyên bố như thế. 9 Tay ta sẽ chống lại những tiên tri thấy khải tượng giả, bói toán láo. Chúng nó sẽ không được ở trong hội dân ta; chúng nó sẽ không được ghi vào sổ nhà Y-sơ-ra-ên; chúng nó sẽ không được vào đất Y-sơ-ra-ên. Chúng nó sẽ biết rằng chính ta là CHÚA. 10 Vì thật vậy, chúng đã làm dân ta lầm lạc khi tuyên bố rằng: "Hòa bình." Nhưng không có hòa bình. Và ai xây tường, thì kìa, chúng sơn phết vôi cho tường. 11 Hãy nói với kẻ phết vôi lên tường rằng nó sẽ đổ xuống. Sẽ có mưa lụt. Còn ngươi, mưa đá sẽ đổ xuống và bão tố lớn sẽ xảy ra. 12 Kìa, khi tường sụp đổ, người ta sẽ không hỏi các ngươi: "Vôi mà các ngươi phết lên tường đâu rồi sao?" 13 Cho nên, CHÚA phán như vầy: Trong cơn thịnh nộ, ta làm cho bão tố lớn xảy ra; trong cơn giận ta, sẽ có mưa lụt; mưa đá sẽ phá hủy nó dữ dội. 14 Ta sẽ đánh đổ xuống đất tường mà các ngươi phết vôi, chân tường phơi bày ra. Khi tường đổ, các ngươi sẽ bị hủy diệt trong đó và các ngươi sẽ biết rằng ta là CHÚA. 15 Ta sẽ đổ hết cơn thịnh nộ ta trên tường cùng những kẻ phết vôi cho tường. Ta sẽ tuyên bố cùng các ngươi: "Tường không còn nữa mà người phết vôi cũng không; 16 tức là những tiên tri của Y-sơ-ra-ên đã nói tiên tri về Giê-ru-sa-lem và thấy khải tượng bình an mà không có bình an gì cả. CHÚA tuyên bố như vậy."’ 17 Còn ngươi, hỡi con người, hãy hướng mặt nghịch cùng các con gái dân ta. Hãy phán tiên tri nghịch cùng chúng nó. 18 Hãy nói với chúng: "CHÚA phán như vầy: Khốn cho các ngươi, người may bùa đeo trên mọi cổ tay, làm khăn đóng đủ cở đội trên đầu mọi người để săn bắt linh hồn. Các ngươi săn bắt linh hồn dân ta nhưng sẽ bảo toàn linh hồn các ngươi sao? 19 Các ngươi vì vài nắm lúa mạch, vì vài miếng bánh mì, làm ô danh ta giữa vòng dân ta. Các ngươi đã nói láo với dân ta và chúng đã nghe theo để giết người không đáng chết và cho sống người không đáng sống. 20 Cho nên CHÚA phán như vầy: Nầy, ta chống lại các lá bùa mà các ngươi đã dùng để săn linh hồn như săn chim; ta sẽ xé những lá bùa ấy khỏi cánh tay các ngươi và thả tự do những linh hồn mà các ngươi đã săn như chim. 21 Ta sẽ xé rách những khăn đóng của các ngươi và giải thoát dân ta khỏi cánh tay các ngươi. Chúng nó sẽ không còn làm mồi cho cánh tay các ngươi săn bắt nữa và các ngươi sẽ biết rằng ta là CHÚA. 22 Vì các ngươi đã lấy lời dối trá làm cho lòng người công chính lo phiền dù ta không làm cho họ lo phiền và các ngươi đã khuyến khích kẻ ác để chúng nó không ăn năn từ bỏ con đường ác của mình để được sống. 23 Cho nên các ngươi sẽ không còn thấy khải tượng giả và không bói toán nữa. Ta sẽ giải cứu dân ta ra khỏi tay các ngươi và các ngươi sẽ biết rằng ta là CHÚA.’"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn