VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ai Ca | Ê-xê-chi-ên 22 | Ê-xê-chi-ên 23 | Ê-xê-chi-ên 24 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 23

23 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lời của CHÚA phán cùng tôi rằng: 2 "Hỡi con người, có hai người đàn bà là con gái của cùng một mẹ. 3 Chúng nó làm điếm tại Ai-cập, từ thời son trẻ chúng đã làm điếm ở đó. Vú chúng nó bị bóp, trinh tiết bị phá ở đó. 4 Tên của cô chị là Ô-hô-la, tên cô em là Ô-hô-li-ba Chúng nó đã thuộc về ta và sinh sản con trai, con gái. Tên của chúng: Ô-hô-la là Sa-ma-ri và Ô-hô-li-ba là Giê-ru-sa-lem. 5 Ô-hô-la làm điếm trong khi nó thuộc về ta; nó mê người tình của nó là A-si-ri, những binh sĩ, 6 mặc áo xanh, những thống đốc và tướng lãnh. Tất cả chúng nó đều trẻ trung, tài hoa, là kỵ sĩ cỡi ngựa. 7 Nó đàng điếm với chúng nó, tất cả đều là những kẻ ưu tú của A-si-ri. Nó tự làm ô uế mình với tất cả những thần tượng của những người nó si mê. 8 Nó không từ bỏ đàng điếm với Ai-cập vì từ khi còn trẻ người ta đã ăn ngủ với nó, phá bỏ trinh tiết của nó và trút đổ dâm dục của chúng trên nó. 9 Cho nên ta trao nó vào tay người tình của nó, vào tay những con cái A-si-ri; những kẻ nó si mê. 10 Chúng lột trần nó, bắt con trai, con gái nó rồi dùng gươm giết nó. Người ta đã trừng phạt nó và nó trở thành nổi danh trong giới phụ nữ. 11 Em gái nó là Ô-hô-li-ba thấy vậy nhưng còn phóng đảng hơn, đàng điếm hơn chị nó. 12 Nó si mê những người A-si-ri, những thống đốc, tướng lãnh, những binh sĩ mặc đồng phục oai nghi, những kỵ sĩ cưỡi ngựa; tất cả đều trẻ trung, tài hoa. 13 Ta thấy nó tự làm ô uế mình. Cả hai chị em đều theo một đường. 14 Thêm vào chuyện đàng điếm, nó còn nhìn những người đàn ông khắc trên tường, hình ảnh những người Canh-đê vẽ màu đỏ, 15 nai nịt ngang lưng, khăn vấn trên đầu buông thõng; tất cả đều giống như quan viên, hình ảnh của người Ba-by-lôn, dân xứ Canh-đê. 16 Nhìn thấy thế, nó si mê những người ấy và sai sứ giả đến với chúng tại Canh-đê. 17 Những người Ba-by-lôn đến ăn ngủ với nó, làm nó thành ô uế vì sự đàng điếm của chúng. Nó cũng tự làm mình ra ô uế rồi chán bỏ chúng nó. 18 Khi nó công khai đàng điếm và phô trương sự trần truồng của nó ra, ta chán bỏ nó như ta đã chán bỏ chị nó. 19 Nhưng nó càng dâm đảng hơn khi nhớ lại những ngày trẻ trung nó đã sống dâm đảng tại đất Ai-cập. 20 Nó si mê những người tình của nó, là những kẻ tình dục thể xác mạnh như lừa, dâm như ngựa. 21 Ngươi mong muốn điều dâm đảng của thời son trẻ tại Ai-cập khi người ta ăn ngủ với ngươi và bóp vú trẻ trung của ngươi. 22 Cho nên, hỡi Ô-hô-li-ba, CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Nầy, ta sẽ thúc đẩy những người tình của ngươi, những kẻ ngươi đã chán bỏ, chống lại ngươi. Ta sẽ đem chúng nó đến tấn công ngươi từ khắp nơi. 23 Những người Ba-by-lôn, mọi người Canh-đê, Phê-cốt, Soa và Coa, hết thảy người A-si-ri cùng với chúng, những thanh niên tài hoa, thống đốc, tướng lãnh, tất cả đều là kỵ binh, chiến sĩ, tất cả đều cưỡi ngựa. 24 Chúng nó sẽ từ phương bắc đem xe chiến mã, xe cộ cùng đoàn quân liên minh đến đánh ngươi. Chúng nó dùng thuẫn, khiên, mũ chiến tấn công ngươi từ khắp nơi. Ta sẽ cho chúng nó quyền phán xét và chúng sẽ phán xét ngươi theo tiêu chuẩn xét đoán của chúng. 25 Ta sẽ nổi ghen chống lại ngươi; chúng nó sẽ đối xử với ngươi một cách giận dữ. Chúng nó sẽ cắt mũi, cắt tai các ngươi. Những kẻ sống sót của ngươi sẽ ngã gục vì gươm. Chúng nó sẽ bắt con trai, con gái các ngươi và những kẻ sống sót của ngươi sẽ bị lửa thiêu nuốt. 26 Chúng sẽ lột quần áo và lấy hết nữ trang của ngươi. 27 Ta sẽ làm cho thói dâm đảng và đàng điếm của ngươi từ đất Ai-cập chấm dứt để ngươi không ngưỡng trông chúng nó và không còn nhớ đến Ai-cập nữa. 28 Vì CHÚA Toàn Năng đã phán như vầy: Nầy, ta sẽ trao ngươi vào tay những kẻ mà ngươi ghét, vào tay những kẻ ngươi chán bỏ. 29 Chúng sẽ lấy hận thù đối xử với ngươi, chiếm lấy tất cả công lao của ngươi, để ngươi trần truồng, trơ trọi; sự trần truồng dâm đảng của ngươi sẽ bị phô bày. 30 Thói dâm đảng và đàng điếm của ngươi đã đem lại điều này cho ngươi. Vì ngươi đã chạy theo đàng điếm với các nước và tự làm cho mình ô uế với các thần tượng của chúng. 31 Ngươi đã đi theo con đường của chị ngươi nên ta cũng trao chén của nó vào tay ngươi. 32 CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Ngươi sẽ uống chén của chị ngươi, Chén sâu và rộng. Ngươi sẽ trở nên trò cười và chế nhạo Vì chén ấy chứa quá nhiều. 33 Ngươi sẽ chứa đầy say sưa và buồn thảm; Chén đầy kinh hoàng và đổ nát, Chén của chị ngươi: Sa-ma-ri. 34 Ngươi sẽ uống chén ấy và uống cạn chén; Ngươi sẽ gặm các mảnh sành, Và rạch nát đôi vú ngươi. Vì chính ta đã phán, CHÚA Toàn Năng đã tuyên bố. 35 Cho nên CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Vì ngươi đã quên ta, đã bỏ ta sau lưng nên ngươi sẽ mang lấy hậu quả của sự dâm đảng và đàng điếm ngươi." 36 CHÚA phán cùng tôi: "Hỡi con người, ngươi sẽ phán xét Ô-hô-la và Ô-hô-li-ba chăng? Hãy công bố những điều ghê tởm của chúng. 37 Vì chúng đã ngoại tình, tay chúng vấy máu. Chúng đã ngoại tình với các thần tượng và còn dâng con của chúng, những đứa con chúng sinh cho ta, làm thức ăn cho các thần tượng. 38 Chúng còn làm điều này phạm đến ta nữa, chúng làm ô uế đền thánh ta đồng thời cũng vi phạm các ngày Sa-bát ta. 39 Chúng giết con cái mình dâng cho thần tượng rồi cũng trong ngày ấy vào đền thánh ta làm ô uế đền. Kìa, chúng đã làm như thế trong nhà ta. 40 Hơn thế nữa, chúng cử người đi tìm kiếm người từ xa. Một sứ giả được sai đến với những người ấy; kìa, họ đã đến. Ngươi vì họ tắm rửa, kẻ mắt và đeo đồ trang sức. 41 Ngươi ngồi trên giường lộng lẫy, bàn kê trước mặt có dầu và hương của ta để trên ấy. 42 Tiếng của đám đông vô tư chung quanh ngươi; những kẻ say sưa từ sa mạc đến cùng những kẻ phàm nhân. Chúng đeo vòng vào tay và đội mão đẹp trên đầu các phụ nữ. 43 Bấy giờ tôi tự hỏi về người đàn bà phờ phạc đi vì ngoại tình: "Giờ đây chúng vẫn đàng điếm với nó chăng?’ 44 Chúng đến với nó như đến với một con điếm. Vậy, chúng đến với Ô-hô-la và Ô-hô-li-ba, hai người đàn bà dâm đảng. 45 Nhưng những người công chính sẽ phán xét chúng về tội ngoại tình và tội gây đổ máu. Vì thật vậy, chúng ngoại tình và tay vấy máu. 46 Vì CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Hãy tụ họp hội chúng để trừng phạt chúng nó, hãy phó chúng nó cho kinh hoàng và cướp bóc. 47 Hội chúng sẽ ném đá chúng nó, dùng gươm chém chúng nó, giết con trai con gái chúng nó và phóng hỏa thiêu hủy nhà cửa chúng nó. 48 Ta sẽ làm cho chấm dứt thói dâm đảng trong xứ và tất cả phụ nữ sẽ được cảnh cáo để không hành động dâm đảng như các ngươi đã làm. 49 Họ sẽ báo trả các ngươi về tội dâm đảng của các ngươi. Các ngươi sẽ mang hình phạt về tội thờ thần tượng của mình, và các ngươi sẽ biết rằng chính ta là CHÚA Toàn Năng."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn