VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ai Ca | Ê-xê-chi-ên 25 | Ê-xê-chi-ên 26 | Ê-xê-chi-ên 27 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 26

26 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vào ngày đầu tháng, năm thứ mười một, lời của CHÚA phán cùng tôi: 2 "Hỡi con người, vì thành Tyrơ nói về Giê-ru-sa-lem rằng: "A ha! Cái cổng dẫn đến các dân đã đổ vỡ. Nó đã mở ra cho ta, ta sẽ được đầy dẫy, nó đã bị hoang tàn.’ 3 Vì thế CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Nầy, thành Ty-rơ, ta sẽ phạt ngươi, ta sẽ đem nhiều nước đến trừng phạt ngươi như biển cả dậy sóng. 4 Chúng nó sẽ phá hủy các tường thành của Ty-rơ và đập đổ các tháp canh. Còn ta sẽ cạo sạch lớp đất khỏi thành và biến nó thành núi đá trọc. 5 Nó sẽ trở thành nơi phơi lưới ở giữa biển; làm mồi cho các nước vì Ta là CHÚA, Ta đã phán, Chúa tôi tuyên bố. 6 Các con gái nó ở nơi đồng nội sẽ bị giết bằng gươm, chúng nó sẽ biết rằng Ta là CHÚA. 7 Vì CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Nầy, từ phương bắc, ta sẽ đem Nê-bu-cát-nết-sa đến đánh thành Tyrơ, người là vua Ba-by-lôn, vua của các vua, cùng với ngựa, xe chiến mã, lính kỵ và đoàn quân đông đảo. 8 Các con gái ngươi nơi đồng nội sẽ bị giết bằng gươm; nó sẽ xây lũy đắp ụ chống ngươi; nó sẽ nâng thuẫn tấn công ngươi. 9 Nó sẽ hướng những máy phá thành về phía ngươi và dùng búa đánh đổ các tháp canh. 10 Ngựa của người nhiều đến nỗi tung bụi che lấp ngươi. Tiếng của lính kỵ, bánh xe và xe chiến mã làm tường thành ngươi rung chuyển; người sẽ vào cổng thành ngươi như người vào thành đã bị phá. 11 Vó ngựa của người sẽ giẫm nát mọi đường phố ngươi; dân ngươi sẽ bị sát hại bằng gươm và các cột trụ kiên cường của ngươi sẽ ngã xuống đất. 12 Chúng nó sẽ cướp đoạt tài sản ngươi, giựt lấy hàng hóa ngươi, đạp đổ tường thành, hủy diệt nhà cửa tốt đẹp của ngươi; chúng sẽ đổ hết đá, gỗ và đất của ngươi xuống dưới biển. 13 Ta sẽ làm cho tiếng hát của ngươi im bặt và không ai nghe tiếng đàn hạc của ngươi nữa. 14 Ta sẽ làm cho ngươi trở nên tảng đá trọc; ngươi sẽ thành nơi phơi lưới, không còn được xây dựng nữa, vì chính ta, CHÚA đã phán. CHÚA Toàn Năng tuyên bố như thế. 15 CHÚA Toàn Năng phán như vầy cùng thành Ty-rơ: Nghe tiếng sụp đổ của ngươi, lời rên la của kẻ bị thương vong cùng sự sát hại giữa vòng ngươi, các hải đảo không rúng động sao? 16 Mọi ông hoàng của biển cả sẽ bước xuống khỏi ngai, cởi áo choàng, lột bỏ áo thêu. Chúng sẽ mặc lấy sự run rẩy, ngồi trên đất run rẩy liên hồi, bàng hoàng về ngươi. 17 Chúng cất tiếng than khóc về ngươi rằng: "Hỡi thành danh tiếng, sao ngươi bị hủy diệt? Thành do người đi biển cư ngụ, Ngươi và cư dân của ngươi Vốn là thành cường thịnh nơi biển cả. Ngươi đã từng làm cư dân Trong miền kinh hoàng. 18 Giờ đây các hải đảo kinh hoàng Trong ngày ngươi sụp đổ. Những hải đảo nơi biển Run sợ vì ngươi suy tàn.’ 19 Vì CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Khi ta làm cho một thành trở nên hoang vu như thành không người ở; khi ta đem vực sâu và nước lớn tràn ngập ngươi. 20 Bấy giờ Ta sẽ đem ngươi xuống, cùng với những kẻ đi xuống vực sâu, cùng với dân cổ đại. Ta sẽ cho ngươi cư trú ở nơi sâu thẳm của đất giống như những nơi hoang tàn cổ xưa cùng với những kẻ đi xuống vực sâu để ngươi không còn được người ta cư ngụ và là nơi vinh hiển trong đất người sống. 21 Ta sẽ đem ngươi đến chỗ tận cùng kinh khiếp; ngươi sẽ không còn tồn tại. Dù tìm kiếm, người ta sẽ không bao giờ tìm thấy ngươi nữa. CHÚA Toàn Năng tuyên bố."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn