VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ai Ca | Ê-xê-chi-ên 6 | Ê-xê-chi-ên 7 | Ê-xê-chi-ên 8 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 7

7 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lời của CHÚA phán cùng ta: 2 "Ngươi, hỡi con người, CHÚA phán như vầy với đất Y-sơ-ra-ên: Tận cùng đã đến, sự tận cùng đã đến trên bốn phương đất. 3 Giờ đây, sự tận cùng ngươi đã đến. Ta sẽ đổ cơn thịnh nộ ta trên ngươi. Ta sẽ đoán phạt ngươi tùy theo đường lối ngươi, ta sẽ báo trả ngươi mọi điều ghê tởm ngươi đã làm. 4 Mắt ta sẽ không đoái nhìn ngươi và không thương xót ngươi; ta sẽ trừng phạt ngươi vì các đường lối ngươi và những điều ghê tởm ở giữa ngươi. Bấy giờ ngươi sẽ biết rằng chính ta là CHÚA. 5 CHÚA phán như vầy: Tai họa này đến tai họa khác, kìa tai họa đã đến. 6 Tận cùng đã đến, tận cùng đã đến, kìa sự tận cùng đã đến trên ngươi. 7 Hỡi dân cư trong vùng, sự bất hạnh của ngươi đã đến, thì giờ đã đến, ngày đã gần; sẽ có sự náo động chứ không phải reo hò trên núi. 8 Giờ đây ta sẽ đổ ngay cơn thịnh nộ trên ngươi, ta sẽ làm thành cơn giận ta trên ngươi. Ta sẽ đoán phạt ngươi tùy theo đường lối ngươi, ta sẽ báo trả ngươi mọi điều ghê tởm ngươi đã làm. 9 Mắt ta sẽ không đoái nhìn ngươi và không thương xót ngươi; ta sẽ trừng phạt ngươi vì các đường lối ngươi và những điều ghê tởm ở giữa ngươi. Bấy giờ ngươi sẽ biết rằng chính ta là CHÚA, Đấng đã đánh phạt. 10 Này, ngày ấy đây; kìa nó đã đến, sự bất hạnh ngươi đã xuất hiện; gậy đã trổ bông, sự kiêu căng đã nứt lộc. 11 Sự cường bạo đã nổi lên như cây gậy gian ác; không một ai trong chúng nó sẽ tồn tại; không còn đám đông, không còn của cải, không còn gì xuất sắc giữa vòng chúng. 12 Thì giờ đã tới, ngày đã đến. Kẻ mua chớ vui mừng, người bán chớ than khóc, vì cơn thịnh nộ đổ xuống trên cả đám. 13 Vì kẻ bán sẽ không trở lại chuộc vật mình đã bán khi cả hai vẫn còn sống. Vì khải tượng về cả đám đông sẽ không bị thu hồi và vì tội lỗi của mình, không ai giữ được mạng sống. 14 Chúng nó đã thổi kèn và mọi sự đều sẵn sàng nhưng không ai ra trận vì cơn thịnh nộ ta đổ xuống trên cả đám. 15 Bên ngoài có gươm giáo, bên trong thì dịch lệ và đói kém. Kẻ ở ngoài đồng sẽ chết vì gươm giáo, còn kẻ ở trong thành sẽ bị đói kém và dịch lệ tiêu diệt. 16 Nếu có ai sống sót thoát nạn, chúng sẽ ở trên các núi như bồ câu nơi thung lũng; tất cả chúng nó mỗi người sẽ than khóc vì tội lỗi mình. 17 Mọi bàn tay sẽ trở nên yếu đuối, mọi đầu gối mềm nhũn như nước. 18 Chúng sẽ mặc áo vải gai thô và sự kinh hoàng bao phủ họ. Mọi mặt đều hổ thẹn và đầu bị cạo trọc. 19 Chúng sẽ ném bạc ra đường và vàng của chúng trở nên ô uế. Vàng bạc sẽ không giải cứu được chúng trong ngày thịnh nộ của CHÚA, không làm cho chúng hết đói, không làm cho chúng no bụng. Vì ấy là vật làm chúng vấp ngã vào tội lỗi. 20 Từ những đồ nữ trang đẹp đẽ mà chúng rất kiêu hãnh, chúng làm thành những tượng thần ghê tởm, những vật gớm ghiếc. Cho nên ta sẽ làm các vật ấy thành đồ ô uế cho chúng. 21 Ta sẽ trao những đồ ấy cho những người ngoại quốc như của cướp, cho những kẻ gian ác trên đất như chiến lợi phẩm, chúng sẽ làm cho ô uế. 22 Ta sẽ quay mặt ta khỏi chúng nó, chúng nó sẽ làm ô uế nơi quí giá của ta, kẻ cướp sẽ vào đó và làm ô uế nó. 23 Hãy chuẩn bị xiềng xích vì đất đầy dẫy tội đổ máu và thành thì đầy cường bạo. 24 Ta sẽ đem dân độc ác nhất trong các dân đến chiếm lấy nhà cửa chúng nó. Ta sẽ tiêu diệt sự kiêu căng của những kẻ hùng mạnh và các nơi thánh của chúng sẽ bị làm ô uế. 25 Khi thống khổ đến, chúng tìm kiếm sự bình an nhưng không thấy. 26 Tai họa này đến tai họa khác kéo đến; tin đồn này đến tin đồn khác dồn dập. Chúng sẽ luống công tìm khải tượng nơi đấng tiên tri; lời giáo huấn của thầy tế lễ cùng sự cố vấn của các trưởng lão đều bị hủy diệt. 27 Vua sẽ than khóc, hoàng tử sẽ mặc lấy sự sụp đổ hoàn toàn, bàn tay của dân chúng trong nước sẽ run rẩy. Ta sẽ đối xử với chúng tùy theo các đường lối của chúng; ta sẽ phán xét chúng nó theo tiêu chuẩn đoán xét của chúng nó, rồi chúng sẽ biết rằng chính ta là CHÚA."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn