VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Đa-ni-ên | Ô-sê 13 | Ô-sê 14 | Giô-ên

Ô-sê 14

14 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy quay về với CHÚA, Đức Chúa Trời của ngươi, Vì ngươi phạm tội nên vấp ngã. 2 Hãy mang theo lời nói, Hãy quay về với CHÚA, Hãy thưa với Ngài: "Xin Chúa tha thứ mọi tội ác chúng con, Xin Chúa nhận điều gì đẹp lòng Ngài, Để chúng con dâng lên Chúa bông trái của môi miệng chúng con. 3 A-si-ri không thể cứu chúng con, Chúng con sẽ không cưỡi ngựa chiến nữa; Chúng con không còn gọi các tượng Do tay chúng con làm là thần của chúng con nữa; Vì trong Chúa, kẻ mồ côi được thương xót.’ 4 Ta sẽ chữa lành bệnh phản bội của chúng; Tình yêu của Ta chúng không sao đền đáp nổi, Vì cơn phẩn nộ Ta đã xây khỏi chúng. 5 Ta sẽ như sương móc đối với Y-sơ-ra-ên; Nó sẽ trổ hoa như cây huệ, Và đâm rễ như rừng Li-ban. 6 Các chồi nó sẽ vươn ra xa; Nó sẽ tốt tươi như cây ô-liu, Và thơm ngát như rừng Li-ban. 7 Chúng sẽ trở về sống dưới bóng cây, Và trồng lúa được mùa; Chúng sẽ trổ hoa như cây nho, Tiếng tăm vang ra như rượu Li-ban. 8 Hỡi Ép-ra-im, Ta có liên hệ gì với thần tượng? Chính Ta đáp ứng nhu cầu và chăm sóc con. Ta giống như cây bách xanh tươi, Nhờ Ta mà con sinh trái." 9 Ai là người khôn ngoan, hãy tìm hiểu, Ai là người sáng suốt, hãy ghi nhận những điều này; Vì đường lối của CHÚA ngay thẳng, Người công chính bước đi trên đường ấy, Nhưng người phạm tội sẽ vấp ngã.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website