VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Đa-ni-ên | Ô-sê 13 | Ô-sê 14 | Giô-ên

Ô-sê 14

14 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy quay về với CHÚA, Đức Chúa Trời của ngươi, Vì ngươi phạm tội nên vấp ngã. 2 Hãy mang theo lời nói, Hãy quay về với CHÚA, Hãy thưa với Ngài: "Xin Chúa tha thứ mọi tội ác chúng con, Xin Chúa nhận điều gì đẹp lòng Ngài, Để chúng con dâng lên Chúa bông trái của môi miệng chúng con. 3 A-si-ri không thể cứu chúng con, Chúng con sẽ không cưỡi ngựa chiến nữa; Chúng con không còn gọi các tượng Do tay chúng con làm là thần của chúng con nữa; Vì trong Chúa, kẻ mồ côi được thương xót.’ 4 Ta sẽ chữa lành bệnh phản bội của chúng; Tình yêu của Ta chúng không sao đền đáp nổi, Vì cơn phẩn nộ Ta đã xây khỏi chúng. 5 Ta sẽ như sương móc đối với Y-sơ-ra-ên; Nó sẽ trổ hoa như cây huệ, Và đâm rễ như rừng Li-ban. 6 Các chồi nó sẽ vươn ra xa; Nó sẽ tốt tươi như cây ô-liu, Và thơm ngát như rừng Li-ban. 7 Chúng sẽ trở về sống dưới bóng cây, Và trồng lúa được mùa; Chúng sẽ trổ hoa như cây nho, Tiếng tăm vang ra như rượu Li-ban. 8 Hỡi Ép-ra-im, Ta có liên hệ gì với thần tượng? Chính Ta đáp ứng nhu cầu và chăm sóc con. Ta giống như cây bách xanh tươi, Nhờ Ta mà con sinh trái." 9 Ai là người khôn ngoan, hãy tìm hiểu, Ai là người sáng suốt, hãy ghi nhận những điều này; Vì đường lối của CHÚA ngay thẳng, Người công chính bước đi trên đường ấy, Nhưng người phạm tội sẽ vấp ngã.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn