VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Đa-ni-ên | Ô-sê 3 | Ô-sê 4 | Ô-sê 5 | Giô-ên

Ô-sê 4

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hỡi dân Y-sơ-ra-ên, hãy lắng nghe lời CHÚA, Vì CHÚA buộc tội dân cư trên đất này, Vì trong cả nước, không ai đáng tin cậy, Không ai có tình yêu chân thật, Không ai hiểu biết Đức Chúa Trời. 2 Nguyền rủa, dối gạt, giết người, Trộm cắp và ngoại tình, Nổ bùng khắp nơi; Các vụ đổ máu xảy ra liên tục. 3 Vì thế, đất đai khô hạn, Mọi người sống trong nước đều cằn cỗi; Thú rừng và chim trời cũng vậy; Ngay cả cá biển cũng chết luôn. 4 Thật vậy, đừng ai buộc tội, Đừng ai trách mắng. Nhưng Ta buộc tội ngươi, Hỡi thầy tế lễ! 5 Ngươi sẽ vấp ngã giữa ban ngày, ban đêm, Vị tiên tri cũng sẽ vấp ngã với ngươi. Và Ta sẽ hủy diệt mẹ ngươi. 6 Dân Ta bị hủy diệt vì thiếu hiểu biết. Vì ngươi từ chối, không chịu hiểu biết Ta, Nên Ta cũng chối bỏ, không nhận ngươi làm thầy tế lễ cho Ta. Vì ngươi quên Kinh Luật của Đức Chúa Trời ngươi, Nên Ta cũng sẽ quên các con ngươi. 7 Các thầy tế lễ càng đông, Càng phạm tội thêm nhiều. Chúng đổi vinh quang ra ô nhục. 8 Chúng sống nhờ tội lỗi dân Ta, Chúng khao khát cho dân Ta phạm tội. 9 Rồi đây, dân chúng thế nào, thầy tế lễ cũng thể ấy. Ta sẽ phạt các thầy tế lễ vì lối sống của chúng, Ta sẽ báo trả việc chúng làm. 10 Chúng sẽ ăn, nhưng không no, Chúng hành động dâm ô, nhưng không sinh sản, Vì chúng đã lìa bỏ CHÚA, Để tuân theo các lề thói dâm đảng. 11 Rượu và rượu mới đã làm mờ tâm trí dân Ta. 12 Chúng cầu hỏi khúc gỗ, Cây gậy chúng phán dạy chúng! Vì tinh thần dâm ô đã làm chúng lầm lạc, Chúng sống dâm loạn, bội nghịch Đức Chúa Trời mình. 13 Chúng dâng sinh tế trên đỉnh núi, thiêu của lễ trên ngọn đồi, Dưới bóng rậm cây sồi, cây dương, và cây sến. Vì thế, con gái các ngươi làm điếm, Dâu các ngươi ngoại tình. 14 Nhưng Ta không phạt con gái các ngươi Vì chúng làm điếm, Cũng không phạt dâu các ngươi Vì chúng ngoại tình, Vì chính đàn ông các ngươi đi lại với gái điếm, Dâng sinh tế với bọn mãi dâm. Dân tộc nào thiếu hiểu biết sẽ suy sụp. 15 Hỡi Y-sơ-ra-ên, dù ngươi sống dâm loạn, Đừng để Giu-đa phạm tội. Đừng đến Ghinh-ganh, Đừng lên Bết A-ven, Cũng đừng lấy danh "CHÚA hằng sống" mà thề thốt. 16 Thật dân Y-sơ-ra-ên ngoan cố Như bò cái tơ! Bây giờ, lẽ nào CHÚA lại dẫn chúng Vào đồng cỏ mênh mông như Ngài dẫn chiên sao? 17 Ép-ra-im gắn bó với hình tượng, Hãy để mặc nó. 18 Chúng chè chén say sưa, Rồi đi lại với gái điếm. Chúng ưa thích sỉ nhục hơn vinh quang. 19 Một cơn gió lốc quấn lấy chúng, cuốn đi xa. Chúng sẽ xấu hổ vì của lễ cúng thần tượng của mình.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn