VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ô-sê | Giô-ên 1 | Giô-ên 2 | Giô-ên 3 | A-mốt

Giô-ên 2:13

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

13 Hãy xé luôn cả lòng các con, Đừng chỉ xé áo mà thôi." Hãy trở về với CHÚA, Đức Chúa Trời của ông bà, Vì Ngài nhân từ, thương xót, Chậm giận, kiên định trong tình yêu thương, Và vui lòng đổi ý, không giáng tai họa.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn