VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-ên | A-mốt 2 | A-mốt 3 | A-mốt 4 | Áp-đia

A-mốt 3

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 "Hãy lắng nghe lời này: Hỡi dân Y-sơ-ra-ên, Lời CHÚA phán về các ngươi, về toàn dân mà Ngài đã đem ra khỏi xứ Ai-cập: 2 Trong tất cả mọi dân trên đất, Ta chỉ biết mỗi các ngươi. Vậy Ta sẽ phạt ngươi Vì tội lỗi ngươi." 3 Có hai người cùng đi với nhau, Mà lại không gặp nhau sao? 4 Có sư tử nào gầm thét giữa rừng, Mà lại không gặp được mồi sao? Có sư tử nào gầm trong hang nó Nếu nó không bắt được gì? 5 Có chim nào sa vào bẫy trên đất, Mà lại không có mồi gài trong bẫy sao? Có bẫy nào bật lên khỏi đất, Mà lại không có chim mắc bẫy sao? 6 Có khi nào tù và thổi lên trong thành, Mà dân chúng lại không kinh hoàng sao? Có khi nào tai họa giáng xuống thành, Mà CHÚA không gây ra sao? 7 Thật vậy, CHÚA không hề làm điều chi Mà lại không bày tỏ ý định Ngài Cho các tiên tri là tôi tớ Ngài. 8 Sư tử gầm thét, Có ai không hoảng sợ? CHÚA phán, Có ai không nói tiên tri? 9 Hãy rao bảo khắp các đền đàithành Ách-đốt, Và khắp các đền đài xứ Ai-cập: "Hãy tập hợp lại trên các đồi núi bao quanh thành Sa-ma-ri, Hãy nhìn xem cảnh náo loạn xôn xao, Cảnh áp bức ngay giữa thành." 10 CHÚA phán: "Chúng không hề biết làm điều phải, Chúng chất chứa của cướp bạo tàn trong đền đài chúng nó." 11 Vì thế, CHÚA phán: "Kẻ thù sẽ bao vây đất nước các ngươi, Hạ các chiến lũy, Cướp phá đền đài." 12 Đây là lời CHÚA phán: "Như người chăn chiên chỉ giật được khỏi hàm sư tử Hai xương ống chân, hoặc một phần lỗ tai. Dân Y-sơ-ra-ên cũng vậy, Những người sống tại kinh đô Sa-ma-ri Chỉ thoát được với một đầu giường. Hoặc một phần chân giường." 13 CHÚA, Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: "Hãy lắng nghe, Hãy cảnh cáo con cháu nhà Gia-cốp. 14 Trong ngày Ta trừng phạt dân Y-sơ-ra-ên, vì những vi phạm của chúng nó, Ta sẽ trừng phạt các bàn thờ tại Bê-tên: Các sừng nơi góc bàn thờ sẽ bị chặt gẫy, Và rơi xuống đất. 15 Ta sẽ phá sập biệt thự mùa đông Cùng với biệt thự mùa hạ, Các biệt thự cẩn ngà sẽ đổ nát, Các biệt thự nguy nga sẽ tiêu tan." CHÚA phán vậy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn