VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-ên | A-mốt 4 | A-mốt 5 | A-mốt 6 | Áp-đia

A-mốt 5

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hỡi dân Y-sơ-ra-ên, hãy lắng nghe lời này, lời ca ai oán ta cất tiếng hát về ngươi: 2 Trinh nữ Y-sơ-ra-ên đã ngã xuống, Không hề trổi dậy nữa! Nàng nằm trơ trọi trên đất mình, Không ai nâng nàng dậy. 3 Vì đây là lời CHÚA phán về dân Y-sơ-ra-ên: "Thành nào cho ra trận một ngàn quân, Chỉ còn một trăm người trở về. Thành nào cho ra trận một trăm quân, Chỉ còn mười người trở về." 4 Vì đây là lời CHÚA phán với dân Y-sơ-ra-ên; "Hãy tìm kiếm Ta, thì các ngươi sẽ sống! 5 Chớ tìm kiếm Bê-tên, Chớ xuống Ghinh-ganh, Chớ vượt biên xuống Bê-e-sê-ba, Vì Ghinh-ganh sẽ bị lưu đầy, Và Bê-tên sẽ đổ nát." 6 Hãy tìm kiếm CHÚA, thì các ngươi sẽ sống! Kẻo Ngài giáng xuống như lửa giữa dòng dõi nhà Giô-sép, Thiêu nuốt Bê-tên, Không ai dập tắt nổi. 7 Các ngươi đổi sự xét xử công bằng ra ngải cứu, Ném bỏ sự chính trực xuống đất. 8 Ngài dựng nên chòm sao Thất Tinh và sao Cày, Đổi bóng tối ra ban mai, Khiến ban ngày tối sầm thành đêm, Ngài gọi nước biển lại, Trút xuống mặt đất, Danh Ngài là CHÚA! 9 Trong chớp nhoáng, Ngài hủy diệt những người cường bạo, Hủy diệt các chiến lũy kiên cố. 10 Các ngươi ghét người xét xử nơi cổng thành, Ghê tởm người trình bầy chân thật. 11 Vì các ngươi chà đạp người nghèo, Bắt họ nộp lúa, Cho nên, các ngươi xây nhà bằng đá đẽo, Nhưng các ngươi không được ở trong đó. Các ngươi trồng vườn nho tươi tốt, Nhưng các ngươi không được uống rượu từ vườn mình. 12 Vì Ta biết vi phạm các ngươi nhiều vô vàn, Tội lỗi các ngươi nhiều vô số. Các ngươi hiếp đáp người chính trực, nhận của hối lộ, Bẻ cong lý lẽ người khốn cùng nơi cổng thành. 13 Trong thời như thế, người khôn ngoan than khóc, Vì là thời gian ác. 14 Hãy tìm kiếm điều thiện, chớ theo đuổi điều ác, Để các ngươi được sống. Bấy giờ, CHÚA, Đức Chúa Trời Toàn Năng, Sẽ thật sự ở với các ngươi, như các ngươi thường nói. 15 Hãy ghét bỏ điều ác, yêu chuộng điều thiện, Xét xử công bình tại cổng thành. Biết đâu CHÚA, Đức Chúa Trời Toàn Năng, Sẽ thương xót những người còn sống sót trong con cháu Giô-sép. 16 Vì thế cho nên CHÚA, Đức Chúa Trời Toàn Năng, Chúa tôi, phán: "Có tiếng khóc than ở mọi quảng trường, Ở mọi phố phường người người than vãn: "Than ôi! Than ôi!’ Chúng kêu gọi các nông dân khóc lóc, Kêu người khóc mướn đến khóc than. 17 Có tiếng khóc than trong mọi vườn nho nữa, Khi Ta đi ngang qua giữa các ngươi," CHÚA phán vậy. 18 "Khốn cho các ngươi là người mong đợi Ngày của CHÚA! Ngày của CHÚA giúp ích gì cho các ngươi? Đó là ngày đen tối, chớ không phải tươi sáng! 19 Giống như người kia chạy thoát khỏi sư tử, Lại bị gấu tấn công! Hoặc về đến nhà, Dựa tay lên vách, Lại bị rắn cắn! 20 Phải chăng ngày của CHÚA là ngày đen tối, chớ không tươi sáng, Ngày tối tăm mù mịt, không một tia sáng? 21 Ta ghét, Ta khinh các ngày lễ của các ngươi, Ta không đẹp lòng các buổi nhóm họp trọng thể. 22 Ngay khi các ngươi dâng cho Ta tế lễ thiêu và tế lễ ngũ cốc, Ta cũng không nhận. Ta chẳng màng đến Các sinh tế béo tốt. 23 Hãy cất xa khỏi Ta tiếng ca hát ồn ào, Ta chẳng muốn nghe tiếng đàn hạc của các ngươi! 24 Nhưng hãy để cho sự xét xử công bình trào lên như nước, Sự chính trực như dòng sông không hề cạn! 25 Hỡi dân Y-sơ-ra-ên, các ngươi có dâng cho Ta sinh tế và ngũ cốc, Suốt bốn mươi năm trong sa mạc không? 26 Rồi đây các ngươi sẽ khiêng theo mình Si-cút, Vua các ngươi, Và Ki-đôn là những hình tượng các ngươi làm theo các vì sao, Thần các ngươi, 27 Khi Ta đày các ngươi ra mãi tận bên kia thành Đa-mách," CHÚA phán. Danh Ngài là Đức Chúa Trời Vạn Quân!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn