VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-ên | A-mốt 7 | A-mốt 8 | A-mốt 9 | Áp-đia

A-mốt 8

8 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 CHÚA cho tôi thấy điều này: một giỏ vả chín muồi. 2 Ngài hỏi tôi: "A-mốt, con thấy gì?" Tôi thưa: "Một giỏ vả chín muồi." CHÚA phán với tôi: "Thời điểm đã chín muồi cho sự cuối cùng của dân Y-sơ-ra-ên Ta. Ta không thể bỏ qua ược nữa." 3 CHÚA phán: "Trong ngày ấy, các nữ ca sĩ trong cung điện sẽ khóc rú lên, bao nhiêu là xác chết! Vứt la liệt mọi nơi! Hãy im lặng! 4 Hãy lắng nghe đây, các ngươi chà đạp người khốn cùng, Các ngươi tiêu diệt người nhu mì nghèo khó trên đất, 5 Các ngươi than: "Bao giờ mới hết ngày trăng mới, Cho ta bán thóc? Bao giờ mới hết ngày Sa-bát, Cho ta mở vựa lúa? Cho ta dùng ê-pha lủng mà đong, Sê-ken nặng mà cân? Cho ta lường gạt với cán cân gian trá? 6 Cho ta dùng bạc mua người nghèo, Mua người khốn cùng với giá một đôi dép, Và cho ta bán luôn cả lúa lép, lúa thải?’" 7 CHÚA chỉ sự kiêu hãnh của Gia-cốp mà thề: "Ta không bao giờ quên bất cứ việc gì chúng làm! 8 Vì cớ ấy, đất há chẳng rúng động sao? Và mọi dân trên đất há chẳng than khóc sao? Cả đất há chẳng dâng lên như sông Ninh? Trào lên rồi rút xuống Như sông Ninh bên Ai-cập sao?" 9 CHÚA phán: "Ngày ấy, Ta sẽ khiến mặt trời lặn giữa trưa, Ta sẽ khiến đất tối tăm giữa ngày nắng sáng. 10 Ta sẽ biến mọi ngày lễ các ngươi thành tang chế, Mọi bài ca hát thành điếu văn. Ta sẽ thắt vải thô ngang lưng mọi người, Ta sẽ cạo cho mọi đầu đều sói, Ta sẽ khiến ngày ấy như tang lễ khóc con trai một, Như là ngày đắng cay cho đến cùng." 11 CHÚA phán: "Này, trong những ngày đến, Ta sẽ khiến nạn đói tràn khắp đất, Không phải đói vì thiếu bánh, cũng chẳng phải khát vì thiếu nước, Nhưng đói vì không được nghe lời của CHÚA. 12 Chúng sẽ đi lảo đảo từ biển này đến biển kia, Đi dông dài từ phương bắc đến phương đông, Tìm kiếm lời của CHÚA, Nhưng không tìm được. 13 Ngày ấy, Các trinh nữ đẹp đẽ và các thanh niên Sẽ ngất xỉu vì khát. 14 Những người chỉ tội lỗi của Sa-ma-ri mà thề, Những người nói: "Thật như thần ngươi sống, hỡi Đan!’ "Thật như đường dẫn đến Bê-esê-ba tồn tại!’ Những người đó sẽ ngã xuống, Không hề trổi dậy nữa."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn