VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Lê-vi | Dân Số 20 | Dân Số 21 | Dân Số 22 | Phục Truyền

Dân Số 21

21 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Khi Vua A-rát, người Ca-na-an ở phía nam nghe tin người Y-sơ-ra-ên đang tiến đến theo đường đi Atha-rim, liền kéo ra tấn công, bắt sống được mấy người. 2 Lúc ấy, người Y-sơ-ra-ên thề nguyện với CHÚA: "Nếu Chúa cho chúng tôi chiến thắng dân này, chúng tôi sẽ tận diệt các thành ấy của họ." 3 CHÚA nhậm lời cầu nguyện của người Y-sơ-ra-ên, cho họ chiến thắng Ca-na-an. Họ tận diệt quân thù, tàn phá các thành, và đặt tên nơi này là Họt-ma. 4 Từ núi Hô-rơ, họ đi vòng về hướng Biển Đỏ để tránh đất Ê-đôm, và vì thế, nhân dân mất lòng kiên nhẫn. 5 Họ xúc phạm đến Đức Chúa Trời, nói nghịch Môi-se, rằng: "Sao ông đem chúng tôi ra khỏi Ai-cập để chết trong sa mạc này? Ở đây chẳng có bánh, chẳng có nước. Và chúng tôi đã chán ngấy loại bánh đạm bạc này!" 6 CHÚA sai rắn lửa đến, cắn nhiều người chết. 7 Người ta đến nói với Môi-se: "Chúng tôi có tội vì đã nói xúc phạm đến CHÚA và ông. Xin ông cầu CHÚA để Ngài đuổi rắn đi." Môi-se cầu thay cho nhân dân. 8 CHÚA phán bảo Môi-se: "Làm một con rắn lửa, đem treo trên một cây trụ. Người bị rắn cắn khi nhìn đến nó thì được sống." 9 Vậy Môi-se làm một con rắn bằng đồng, đem treo trên một cây trụ. Ai bị rắn cắn, nhìn lên con rắn đồng đều được thoát chết. 10 Người Y-sơ-ra-ên lại ra đi, và dừng chân cắm trại tại Ô-bốt. 11 Đi từ Ô-bốt, họ cắm trại tại Y-giê A-ba-rim trong sa mạc, về phía đông Mô-áp. 12 Từ đó ra đi, họ cắm trại tại thung lũng Xê-rết. 13 Tiếp tục ra đi, họ cắm trại trong sa mạc, bên kia sông Ạt-nôn; sa mạc này lan rộng đến lãnh thổ người A-môn. Sông Ạt-nôn là biên giới xứ Mô-áp, nằm giữa Mô-áp và lãnh thổ người Amôn. 14 Vì thế trong sách chiến trận của CHÚA có ghi: "Na-hép ở Su-phơ và các thunglũng, Sông Ạt-nôn và triền thung lũng 15 Chạy dài đến thành A-rơ, Lượn quanh biên giới Mô-áp." 16 Từ đó, họ tiếp tục đi đến Bê-e, và nơi đây CHÚA phán bảo Môi-se: "Tập họp nhân dân lại, Ta sẽ cho họ nước uống." 17 Và người Y-sơ-ra-ên ca lên như sau: "Trào nước lên, hỡi giếng Cho ta lên tiếng, hát ca 18 Giếng vua khơi, các nhà quý tộc đào Đào bằng gậy, Khơi bằng cây phủ việt." Rồi họ từ sa mạc đi đến Ma-tha-na. 19 Từ Ma-tha-na họ đến Na-ha-li-ên; từ Na-ha-li-ên đến Ba-mốt; 20 từ Ba-mốt đến thung lũng ở trong địa phận Môáp, tới đỉnh núi Phích-ga, và từ đấy nhìn thấy khắp sa mạc. 21 Y-sơ-ra-ên sai sứ đến nói với Sihôn, vua Am-môn như sau: 22 "Xin cho chúng tôi đi qua đất vua. Chúng tôi sẽ không đi vào đồng ruộng, vườn nho, cũng không múc nước giếng để uống. Chúng tôi sẽ theo đường cái quan cho đến khi ra khỏi lãnh thổ nhà vua." 23 Nhưng Si-hôn không cho Y-sơ-ra-ên đi qua đất mình. Vua đem toàn thể quân đội kéo ra sa mạc, và tấn công Y-sơ-ra-ên tại Gia-hát. 24 Người Y-sơ-ra-ên chém chết Si-hôn, chiếm lấy đất từ Ạt-nôn đến Gia-bốc, cho đến biên giới Am-môn, vì biên cương Am-môn bền vững. 25 Y-sơ-ra-ên chiếm hết cácthành của người Am-môn, kể cả thành Hết-bôn và các làng mạc chung quanh. 26 Hết-bôn là kinh đô của Si-hôn vua Am-môn. Ngày trước, Si-hôn đã chiến thắng vua Mô-áp, chiếm đất của vua này tới Ạt-nôn. 27 Cho nên, có thi sĩ đã viết: "Hãy cùng nhau đến Hết-bôn Xây dựng lại thành của Si-hôn! 28 Từ Hết-bôn lửa đã phát ra Ngọn lửa cháy từ thành của Sihôn Thiêu hủy A-rơ của Mô-áp Là thành ngự trị Ạt-nôn từ trên cao. 29 Hỡi dân Mô-áp, khốn khổ cho ngươi Hỡi dân Kê-mốt, hoạ diệt vong đã tới Con trai ngươi phải trốn tránh lưu lạc Con gái ngươi phải đọa đày tù rạc Chính vì Si-hôn, vua dân Ammôn. 30 Nhưng nay ta lật đổ nó Tiêu hủy Hết-bôn đến tận Đi-bôn, Ta tàn phá nó cho đến Nô-phách Cho đến tận Mê-đê-ba." 31 Vậy, người Y-sơ-ra-ên chiếm ngụ đất của người Am-môn. 32 Môi-se sai người đi trinh sát Giaê-xe, và đánh chiếm hết các vùng phụ cận, đuổi người Am-môn đi. 33 Sau đó, người Y-sơ-ra-ên quay lại, đi lên hướng Ba-san. Óc, vua Ba-san kéo toàn quân ra chận họ tại Ết-rê-i. 34 CHÚA phán với Môi-se: "Đừng sợ người, vì Ta giao người vào tay con, luôn cả quân dân và đất đai của người nữa. Hãy xử người như con đã xử Sihôn vua Am-môn ở Hết-bôn vậy." 35 Vậy, người Y-sơ-ra-ên giết Óc, con cái và quân dân của người, không để một ai sống sót, rồi chiếm đóng đất đai của người.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn