VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 13 | Mác 14 | Mác 15 | Lu-ca

Mác 14:21

14 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

21 Vì Con Người đi như lời Thánh Kinh đã chép về Ngài, nhưng khốn thay cho kẻ phản bội Con Người! Thà nó đừng sinh ra thì hơn."

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn