VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 13 | Mác 14 | Mác 15 | Lu-ca

Mác 14:43-45

14 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

43 Ngay khi Ngài còn đang nói, Giu-đa là một trong số mười hai sứ đồ đến cùng với một đám đông cầm gươm và gậy do các thượng tế, chuyên gia kinh luật và các trưởng lão sai đến. 44 Kẻ phản bội cho họ một dấu hiệu này: "Hễ tôi hôn ai, chính là người đó, hãy bắt lấy và dẫn đi cho cẩn thận." 45 Vừa đến, Giu-đa lập tức tới gần Ngài, nói: "Chào Thầy!" rồi hôn Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn