VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 11 | Lu-ca 12 | Lu-ca 13 | Giăng

Lu-ca 12:16-21

12 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

16 Ngài lại dạy họ một ngụ ngôn: "Ruộng của một người kia rất trúng mùa. 17 Ông này ngẫm nghĩ: "Ta phải làm gì đây? Vì ta không còn chỗ để chứa hoa lợi nữa!’ 18 Rồi tự nhủ: "Ta sẽ làm thế này: ta sẽ phá dỡ các kho lẫm, xây lại cho lớn hơn. Ta sẽ thu trữ tất cả mùa màng của cải ta vào đó. 19 Ta sẽ bảo linh hồn ta: "Linh hồn ơi, ngươi đã có lắm của cải tích trữ cho nhiều năm. Vậy hãy nghỉ ngơi, ăn uống và hưởng lạc đi!’ 20 Nhưng Đức Chúa Trời bảo ông ta: "Hỡi kẻ khờ dại kia! Đêm nay, linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy của cải ngươi sắm sửa đó sẽ thuộc về ai? 21 Những kẻ tích lũy tiền của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời cũng sẽ như thế."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn