VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 1 | Lu-ca 2 | Giăng

Lu-ca 1:36-38

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

36 Kìa, bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với cô dù trong tuổi già nua, cũng thụ thai đã sáu tháng rồi dù có tiếng là hiếm hoi. 37 Vì không có điều gì Đức Chúa Trời không làm được!" 38 Ma-ri nói: "Vâng, con là đầy tớ Chúa, nguyện việc đó xảy đến cho con như lời ông nói!" Rồi thiên sứ rời khỏi Ma-ri.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn