VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 1 | Lu-ca 2 | Lu-ca 3 | Giăng

Lu-ca 2:1-7

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vào thời ấy, Hoàng Đế Âu-gút-tơ ra chiếu chỉ kiểm tra dân số khắp đế quốc La Mã. 2 Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện, khi Qui-ri-ni-u làm thống đốc Sy-ri. 3 Mọi người đều phải về quê quán đăng ký. 4 Vì Giô-sép thuộc giòng họ nhà Đa-vít nên cũng từ thành Na-xa-rét, thuộc vùng Ga-li-lê xuống Giu-đê, đến Bết-lê-hem, thành của Đa-vít — 5 để đăng ký cho mình và cho Ma-ri, người đã đính hôn với mình, đang có thai. 6 Trong khi ở đó thì Ma-ri chuyển bụng sinh nở. 7 Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc hài nhi đặt nằm trong máng cỏ, vì quán trọ không còn chỗ.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn