VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 1 | Lu-ca 2 | Lu-ca 3 | Giăng

Lu-ca 2:14

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

14 "Vinh danh Đức Chúa Trời trên các tầng trời. Bình an dưới đất cho người Ngài thương."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn