VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 12 | Giăng 13 | Giăng 14 | Công Vụ

Giăng 13:15

13 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

15 Ta đã làm như vậy cốt để làm gương cho các con noi theo.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn