VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 14 | Giăng 15 | Giăng 16 | Công Vụ

Giăng 15:16

15 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

16 Không phải các con chọn Ta, nhưng chính Ta tuyển chọn các con và sai phái các con, để các con ra đi đạt nhiều thành quả và bông trái của các con tồn tại mãi. Như vậy, bất kỳ điều gì các con nhân danh Ta mà cầu xin, thì Cha sẽ ban cho các con.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn