VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 1 | Giăng 2 | Công Vụ

Giăng 1:14

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

14 Ngôi Lời đã giáng thế làm người, cư ngụ giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý. Chúng tôi đã tận mắt chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, là vinh quang của Con Một đến từ Cha.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn