VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Công Vụ | Rô-ma 9 | Rô-ma 10 | Rô-ma 11 | I Cô-rinh-tô

Rô-ma 10:11

10 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

11 Thánh Kinh nói rằng: Bất cứ ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn. Không có sự phân biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn