VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Công Vụ | Rô-ma 7 | Rô-ma 8 | Rô-ma 9 | I Cô-rinh-tô

Rô-ma 8:13

8 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

13 Vì nếu anh chị em sống theo xác thịt thì anh chị em sẽ chết; nhưng nếu nhờ Thánh Linh anh chị em làm chết các việc làm của thân xác thì anh chị em sẽ sống.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn