VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Công Vụ | Rô-ma 7 | Rô-ma 8 | Rô-ma 9 | I Cô-rinh-tô

Rô-ma 8:30

8 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

30 Những người nào Ngài đã định trước thì Ngài cũng đã kêu gọi; những người Ngài đã kêu gọi thì Ngài cũng đã làm cho trở nên công chính, người nào Ngài đã làm cho công chính thì Ngài cũng đã tôn vinh.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn