VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Công Vụ | Rô-ma 7 | Rô-ma 8 | Rô-ma 9 | I Cô-rinh-tô

Rô-ma 8:30

8 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

30 Những người nào Ngài đã định trước thì Ngài cũng đã kêu gọi; những người Ngài đã kêu gọi thì Ngài cũng đã làm cho trở nên công chính, người nào Ngài đã làm cho công chính thì Ngài cũng đã tôn vinh.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn