VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | II Cô-rinh-tô | Ga-la-ti 1 | Ga-la-ti 2 | Ga-la-ti 3 | Ê-phê-sô

Ga-la-ti 2:20

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

20 Tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Nay tôi sống, không còn là tôi nữa nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Hiện nay, tôi sống trong thân xác tức là sống trong đức tin nơi Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và hiến chính mình Ngài vì tôi.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn