VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | II Cô-rinh-tô | Ga-la-ti 5 | Ga-la-ti 6 | Ê-phê-sô

Ga-la-ti 6:14-15

6 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

14 Còn về phần tôi, tôi không khoe khoang, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Chúa Giê-su Cơ Đốc chúng ta. Nhờ thập tự giá đó, thế gian đã bị đóng đinh đối với tôi và tôi đối với thế gian cũng vậy. 15 Vì cắt bì hay không cắt bì đều chẳng quan trọng gì, nhưng điều quan trọng là một con người mới.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn