VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | II Cô-rinh-tô | Ga-la-ti 5 | Ga-la-ti 6 | Ê-phê-sô

Ga-la-ti 6:15

6 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

15 Vì cắt bì hay không cắt bì đều chẳng quan trọng gì, nhưng điều quan trọng là một con người mới.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn