VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | II Cô-rinh-tô | Ga-la-ti 5 | Ga-la-ti 6 | Ê-phê-sô

Ga-la-ti 6:8

6 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

8 Người nào theo tính xác thịt mình mà gieo thì sẽ do tính xác thịt gặt lấy sự hủy hoại. Còn người nào theo Thánh Linh mà gieo thì sẽ từ Thánh Linh gặt sự sống vĩnh phúc.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn