VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | II Cô-rinh-tô | Ga-la-ti 5 | Ga-la-ti 6 | Ê-phê-sô

Ga-la-ti 6:9

6 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

9 Chớ nản chí trong việc làm điều lành, vì nếu không chểnh mảng thì đến đúng kỳ chúng ta sẽ gặt.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn