VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Cô-lô-se | I Tê-sa-lô-ni-ca 4 | I Tê-sa-lô-ni-ca 5 | II Tê-sa-lô-ni-ca

I Tê-sa-lô-ni-ca 5

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Thưa anh chị em, về thì giờ và thời kỳ, chúng tôi không cần phải viết cho anh chị em. 2 Vì chính anh chị em biết rõ rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm lúc đêm khuya. 3 Khi người ta tuyên bố: Hòa bình và an ninh thì tai họa sẽ thình lình xảy đến cho họ như cơn đau chuyển bụng sanh xảy đến cho người đàn bà có thai và họ sẽ không trốn thoát được. 4 Nhưng thưa anh chị em, anh chị em không ở trong bóng tối đến nỗi ngày ấy bất ngờ đến với anh chị em như kẻ trộm. 5 Vì tất cả anh chị em đều là con cái của ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm hay bóng tối. 6 Vậy, chúng ta không nên ngủ mê như những người khác nhưng hãy cảnh giác và tỉnh thức. 7 Vì ai ngủ thì ngủ ban đêm và ai say sưa thì say sưa ban đêm. 8 Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, hãy tỉnh thức, mặc áo giáp bằng đức tin và tình thương, đội mão bằng hy vọng cứu rỗi. 9 Vì Đức Chúa Trời đã không định cho chúng ta chịu cơn thịnh nộ nhưng được hưởng ơn cứu rỗi bởi Chúa Giê-su Cơ Đốc chúng ta, 10 Đấng đã chết vì chúng ta để chúng ta dù thức hay ngủ đều được sống với Ngài. 11 Vậy, anh chị em hãy khuyến khích lẫn nhau và xây dựng cho nhau như anh chị em vẫn đang làm. 12 Thưa anh chị em, xin anh chị em quý trọng những người làm việc khó nhọc giữa anh chị em, là những người nhân danh Chúa lãnh đạo và khuyên bảo anh chị em. 13 Hãy lấy tình thương mà tôn kính họ vì công việc họ làm. anh chị em hãy sống hòa thuận với nhau. 14 Thưa anh chị em, chúng tôi xin anh chị em hãy khuyên bảo những người vô trách nhiệm, khuyến khích những người nhút nhát, nâng đỡ kẻ yếu đuối và kiên nhẫn với mọi người. 15 Hãy cẩn thận, đừng lấy ác báo ác nhưng luôn luôn cố gắng làm điều lành cho nhau và cho mọi người. 16 Hãy vui mừng mãi mãi; 17 Cầu nguyện không ngừng; 18 trong mọi hoàn cảnh, hãy cảm tạ vì đây là ý muốn Đức Chúa Trời cho anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. 19 Chớ dập tắt Thánh Linh, 20 Đừng khinh rẻ lời tiên tri, 21 Hãy xem xét mọi sự, điều gì lành thì hãy giữ lấy, 22 mọi hình thức gian ác thì hãy tránh xa. 23 Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa anh chị em hoàn toàn. Nguyện tâm linh, tâm hồn và thân thể anh chị em được gìn giữ trọn vẹn, không có gì đáng trách trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta quang lâm. 24 Đấng kêu gọi anh chị em là thành tín, chính Ngài sẽ thực hiện điều ấy. 25 Thưa anh chị em, xin anh chị em hãy cầu nguyện cho chúng tôi. 26 Hãy chào tất cả anh chị em trong tình thân ái. 27 Nhân danh Chúa, tôi xin anh chị em hãy đọc thư này cho tất cả anh chị em nghe. 28 Nguyện xin Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta ban ân sủng cho anh chị em.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn