VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Tích | Phi-lê-môn 1 | Hê-bơ-rơ

Phi-lê-môn 1

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Phao-lô, tù nhân của Chúa Cứu Thế Giê-xu và Ti-mô-thê là một anh chị em, Kính gởi anh Phi-lê-môn, thân mến và đồng lao của chúng tôi, 2 Chị A-phi, bà chị trong Chúa cùng anh A-chíp, chiến hữu của chúng tôi, cùng Hội Thánh họp tại nhà anh. 3 Nguyền xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Chúa Giê-su Cơ Đốc ban ân sủng và bình an cho các anh chị em. Tình Yêu và Đức Tin của Phi-lê-môn 4 Tôi luôn tạ ơn Đức Chúa Trời mỗi khi nhớ đến anh trong lời cầu nguyện, 5 vì được nghe nói về đức tin của anh nơi Chúa Giê-su và tình yêu thương anh bày tỏ cho tất cả các thánh đồ. 6 Tôi cầu xin Chúa giúp anh chia sẻ đức tin cho người khác cách có hiệu năng đến nỗi anh hiểu hết mọi điều tốt lành dành cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế. 7 Vì thưa anh, tình thương yêu của anh đã đem lại cho tôi niềm vui mừng lớn và an ủi sâu xa, cùng làm tươi mát lòng các thánh đồ. Vấn đề Ô-nê-sim 8 Cho nên dù trong Chúa Cứu Thế, tôi có quyền truyền bảo anh về việc nên làm 9 nhưng tôi xin lấy tình yêu thương mà nài xin anh là hơn. Tôi, Phao-lô đã già cả, nay lại còn vì Chúa Cứu Thế Giê-xu mà chịu ngục tù. 10 Tôi xin anh giúp cho đứa con mà tôi sinh trong cảnh ngục tù, Ô-ni-sim. 11 Trước kia, với anh, nó thật là vô dụng nhưng bây giờ đã trở nên hữu dụng cho anh lẫn cho tôi: 12 Tôi sai nó về với anh. 13 Trước kia tôi định giữ nó lại với tôi, để nó thay anh phục vụ tôi trong lúc chịu xiềng xích và truyền giảng Phúc Âm. 14 Nhưng tôi không muốn làm gì khi chưa được anh đồng ý, để việc lành anh sắp làm là vì tình nguyện chứ không phải ép buộc. 15 Có lẽ nó đã rời xa anh ít lâu để rồi trở về với anh mãi mãi; anh tiếp nhận nó mà 16 không còn coi như nô lệ nữa, nhưng hơn hẳn nô lệ, như một đứa em thân yêu, đặc biệt thân yêu với tôi, nên lại càng thân thiết với anh, cả theo tình người lẫn tình ruột thịt trong Chúa. 17 Vậy nếu anh xem tôi là thiết hữu, thì xin anh tiếp nhận nó như chính mình tôi vậy. 18 Nếu nó có làm thiệt hại hay mắc nợ bất luận điều gì, anh cứ tính cho tôi. 19 Tôi, Phao-lô — chính tay tôi viết điều này — tôi sẽ hoàn lại cho anh; còn anh mắc nợ tôi về chính bản thân anh thì không nhắc đến. 20 Vâng, thưa anh, tôi mong ước được anh giúp tôi điều ấy trong Chúa và làm tươi mát lòng dạ tôi trong Chúa Cứu Thế. 21 Tôi viết thư cho anh, vì đã tin cậy anh là người hay vâng lời và đã biết anh sẽ làm trổi hơn những điều tôi yêu cầu. 22 Nhân thể, xin anh chuẩn bị nhà trọ cho tôi, vì tôi hy vọng nhờ anh cầu nguyện, tôi sẽ được về với anh chị em. 23 Ê-pháp-ra, người bạn tù của tôi trong Chúa xin kính lời thăm anh. 24 Mác, A-ri-tạc, Đê-ma, và Lu-ca là các bạn đồng lao của tôi cũng vậy. 25 Nguyền xin ân sủng của Chúa Giê-su Cơ Đốc ở với tâm linh anh chị em.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn