VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-suê | Thẩm Phán 13 | Thẩm Phán 14 | Thẩm Phán 15 | Ru-tơ

Thẩm Phán 14

14 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sam-sôn đi xuống Thim-na và thấy một thiếu nữ Phi-li-tin ở đó. 2 Khi trở về nhà, ông thưa với cha mẹ: "Con có thấy một thiếu nữ Phi-li-tin ở Thim-na, bây giờ xin cha mẹ cưới cô ấy làm vợ cho con." 3 Cha mẹ ông đáp: "Trong vòng bà con chúng ta hay trong vòng dân tộc chúng ta không có một người nữ nào con có thể lấy làm vợ hay sao, mà con phải đi cưới một người nữ trong dân Phi-li-tin không cắt bì làm vợ?" Nhưng Sam-sôn nói với cha: "Xin cha cưới cô ấy cho con. Vì cô ấy hạp mắt con." 4 Cha mẹ ông không biết rằng việc ấy đến từ CHÚA. Ngài tạo cơ hội để ông đối đầu với dân Phi-li-tin; vì lúc ấy người Phi-li-tin đang cai trị trên Y-sơ-ra-ên. 5 Sam-sôn với cha mẹ ông đi xuống Thim-na. Khi họ vừa đến khu các vườn nho ở Thim-na, thì kìa, một con sư tử tơ gầm lên và chạy tới vồ Sam-sôn. 6 Thần của CHÚA ngự xuống trên ông một cách mạnh mẽ nên ông dùng hai tay không xé con sư tử ra như thể xé một con dê con vậy. Nhưng ông không nói cho cha mẹ ông biết chuyện ông đã làm. 7 Rồi ông đi xuống, nói chuyện với cô thiếu nữ, và cô ấy hạp mắt Sam-sôn. 8 Cách ít lâu, Sam-sôn trở lại cưới cô gái. Ông đi tẻ lại xem thử xác con sư tử hôm trước đã ra sao. Và kìa, trong xác khô của nó có một tổ ong đầy mật. 9 Ông giơ tay lấy vỉ mật vừa đi vừa ăn. Ông cũng đem mời cha mẹ ông ăn nữa, và họ cùng ăn, nhưng ông không nói cho họ biết mật ấy đã lấy ra từ xác sư tử. 10 Bấy giờ cha của Sam-sôn xuống lo lễ cưới cô thiếu nữ đó cho Sam-sôn. Sam-sôn tổ chức một bữa tiệc để thết đãi theo như phong tục của các chàng rể thời ấy. 11 Khi thấy ông, họ giới thiệu cho ông ba mươi thanh niên để làm bạn. 12 Sam-sôn nói với họ: "Xin cho tôi đố anh em một câu đố, và nếu trong vòng bảy ngày của tiệc cưới, anh em trả lời được, thì tôi sẽ cho anh em ba mươi chiếc áo vải gai và ba mươi bộ y phục. 13 Còn nếu anh em không thể giải được câu đố thì anh em phải cho tôi ba mươi chiếc áo vải gai và ba mươi bộ y phục." Họ đáp: "Anh hãy ra câu đố đi. Chúng tôi nghe đây." 14 Ông nói: "Từ vật ăn lấy ra được món ăn, Từ kẻ mạnh lấy ra được món ngọt." Ba ngày trôi qua mà họ vẫn chưa tìm ra được câu giải đáp. 15 Đến ngày thứ tư, họ đến nói với vợ Sam-sôn: "Cô phải dụ chồng cô giải đáp câu đố cho chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ đốt nhà cô, thiêu sống cô và cả nhà cha cô trong đó. Bộ các người tính mời chúng tôi đến đây để bóc lột chúng tôi hả?" 16 Thế là vợ Sam-sôn đến khóc lóc với ông: "Anh ghét em, chứ anh có thương em gì đâu. Anh ra một câu đố cho dân tộc em mà anh không cho em biết câu giải đáp." Ông đáp: "Ngay cả cha mẹ anh mà anh còn không cho biết, thì tại sao anh phải nói cho em?" 17 Từ hôm đó cho đến ngày thứ bảy của tiệc cưới, nàng cứ thút thít khóc lóc mãi. Cho nên đến ngày thứ bảy, ông chịu không nổi mà phải giải nghĩa câu đố cho nàng; bởi vì nàng cứ liên tục làm áp lực với ông mãi. Nàng liền nói lại cho dân tộc nàng biết câu giải đáp. 18 Trước lúc mặt trời lặn của ngày thứ bảy các thanh niên trong thành đến nói với ông: "Có gì ngọt hơn mật ong? Có gì mạnh hơn sư tử?" Sam-sôn nói với họ: "Nếu anh em không cày bằng bò cái tơ của tôi, Thì làm sao anh em có thể giải được câu đố của tôi." 19 Thần của CHÚA ngự xuống trên ông mạnh mẽ. Ông đi xuống Ách-ca-lôn giết ba mươi người Phi-li-tin, lột lấy áo xống của họ và thưởng cho những người giải đáp được câu đố. Rồi ông nổi giận phừng phừng và bỏ về nhà của cha ông. 20 Còn vợ của Sam-sôn thì bị bắt gả cho một thanh niên trong đám bạn đã đến dự tiệc cưới của ông.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn