VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | II Phê-rơ | I Giăng 1 | I Giăng 2 | I Giăng 3 | II Giăng

I Giăng 2:17

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

17 Và thế gian cùng với dục vọng của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý định của Đức Chúa Trời tồn tại đến đời đời.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn