VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | II Phê-rơ | I Giăng 2 | I Giăng 3 | I Giăng 4 | II Giăng

I Giăng 3:1-3

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Các con hãy xem, Đức Chúa Cha đã yêu thương chúng ta là dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái Đức Chúa Trời, và thật vậy, chúng ta là con cái Ngài. Lý do thế gian không nhận biết chúng ta vì họ không biết Ngài. 2 Các con yêu dấu! Giờ đây chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn chúng ta sẽ như thế nào thì chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ được giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vẫn hiện hữu. 3 Vậy, ai có hy vọng này nơi Ngài thì phải sống thanh sạch, cũng như Ngài vốn là Đấng thanh sạch.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn