VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải Huyền 20 | Khải Huyền 21 | Khải Huyền 22

Khải Huyền 21:4

21 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

4 Ngài sẽ lau sạch tất cả nước mắt nơi mắt họ, sẽ không còn chết chóc, tang chế hoặc khóc than hay đau khổ nữa, vì những việc trước đã qua rồi.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn