VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | I Sa-mu-ên | II Sa-mu-ên 12 | II Sa-mu-ên 13 | II Sa-mu-ên 14 | I Các Vua

II Sa-mu-ên 13

13 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sau đó một thời gian, chuyện này xảy ra. Áp-sa-lôm, con trai vua Đa-vít, có một cô em gái xinh đẹp, tên là Ta-ma. Am-nôn, một người con trai khác của vua Đa-vít, yêu cô. 2 Am-nôn bị dày vò đến ốm tương tư vì công chúa Ta-ma, em gái mình vì nàng là gái còn trinh, và Am-nôn thấy không có cách chi làm gì được nàng cả. 3 Nhưng Am-nôn có một người bạn rất khôn lanh, tên là Giô-na-đáp, con ông Sim-a; ông này là anh vua Đa-vít. 4 Giô-na-đáp hỏi Am-nôn: "Sao mà hoàng tử trông ngày càng xơ xác như vậy? 5 Nói cho anh biết được không?" Am-nôn đáp: "Em yêu Ta-ma, em gái của Áp-sa-lôm, em trai của em." Giô-na-đáp bày vẽ: "Chú lên giường nằm, giả bệnh. Khi vua cha đến thăm, chú thưa với cha: "Xin cha cho phép Ta-ma, em con, đến săn sóc miếng ăn cho con: em con sẽ nấu món ăn trước mắt con, cho con thấy, và sẽ tự tay dọn lên cho con ăn.’" 6 Vậy Am-nôn đi nằm và giả bệnh. Khi vua cha đến thăm, Am-nôn thưa: "Xin cha cho phép Ta-ma, em con, đến đây làm vài cái bánh nhỏ trước mắt con, rồi tự tay dọn lên cho con ăn." 7 Vua Đa-vít sai người đến nhắn với công chúa Ta-ma, tại nhà nàng: "Con hãy đến nhà Am-nôn, nấu ăn cho anh con." 8 Công chúa Ta-ma đến nhà Am-nôn, thấy anh mình đang nằm trên giường. Nàng lấy bột, nhồi, nặn thành từng bánh nhỏ trước mắt anh mình, rồi đem hấp. 9 Nàng cầm nồi, gắp bánh ra, dọn lên cho anh Nhưng Am-nôn từ chối, không chịu ăn, và ra lệnh cho mọi người lui ra. Khi mọi người ra khỏi, 10 Am-nôn nói với Ta-ma: "Em mang thức ăn vào phòng dọn cho anh." Ta-ma đem những ổ bánh vừa làm xong vô phòng cho anh là Am-nôn. 11 Khi nàng bưng bánh đến gần giường, Am-nôn chụp lấy nàng, bảo: "Em lại đây nằm với anh." 12 Nhưng Ta-ma phản đối: "Đừng, anh! Đừng cưỡng ép em! Không ai làm như vậy trong nước Y-sơ-ra-ên! Đừng làm chuyện đồi bại dường ấy! 13 Em sẽ mang nỗi hổ nhục này đi đâu? Còn anh, anh sẽ bị coi như một tên đồi bại trong nước Y-sơ-ra-ên! Bây giờ, xin anh thưa với vua cha, vua sẽ không từ chối gả em cho anh đâu!" 14 Nhưng Am-nôn không chịu nghe nàng. Vì chàng mạnh hơn, nên đè nàng xuống và cưỡng hiếp nàng. 15 Bấy giờ Am-nôn đâm ra ghét nàng thậm tệ. Thật chàng còn ghét nàng nhiều hơn là chàng yêu nàng lúc trước. Am-nôn đuổi nàng: "Đứng dậy! Ra khỏi đây!" 16 Nàng năn nỉ: "Đừng, anh! Đuổi em đi lại còn độc ác hơn tội ác anh vừa phạm đối với em."Nhưng Am-nôn không chịu nghe nàng. 17 Chàng gọi người đầy tớ hầu hạ mình, bảo: "Đuổi cô này đi cho khuất mắt tôi! Cài then cửa lại sau khi cô ấy ra!" 18 Người đầy tớ đuổi nàng ra và cài then cửa lại sau lưng nàng. Lúc ấy, nàng đang mặc chiếc áo dài, tay dài như các công chúa còn trinh thuở ấy thường mặc. 19 Ta-ma rắc tro lên đầu, xé rách chiếc áo dài, tay dài nàng đang mặc, lấy hai tay bụm mặt lại vừa đi vừa khóc lớn tiếng. 20 Áp-sa-lôm, anh nàng, hỏi: "Có phải Am-nôn, anh của em, vừa làm nhục em không? Bây giờ, em nên giữ yên lặng; nó là anh của em. Cố gắng đừng bận tâm về chuyện đó nữa." Vậy, Ta-ma sống cô đơn buồn thảm trong nhà Áp-sa-lôm, anh nàng. 21 Vua Đa-vít giận lắm khi nghe biết mọi việc xảy ra. 22 Còn Áp-sa-lôm ghét Am-nôn đến nỗi không hề nói một lời gì, dù lành hay dữ, với Am-nôn, vì Am-nôn đã làm nhục Ta-ma, em gái chàng. 23 Hai năm sau, Áp-sa-lôm tổ chức hớt lông bầy chiên của mình tại làng Ba-anh Hát-so, gần thành Ép-ra-im. Chàng mời tất cả các hoàng tử đến dự. 24 Áp-sa-lôm vào chầu vua và tâu: "Hạ thần có tổ chức hớt lông chiên, kính mời phụ vương và triều thần đến dự." 25 Vua đáp: "Không được, con. Tất cả chúng ta không thể cùng đi vì sẽ làm gánh nặng cho con." Áp-sa-lôm nài nỉ, nhưng vua nhất quyết không đi. Vua chỉ chúc phước cho chàng thôi. 26 Áp-sa-lôm lại thưa: "Nếu phụ vương không đi được, xin phụ vương cho phép anh Am-nôn đi với chúng con." Vua hỏi: "Tại sao Am-nôn phải đi?" 27 Áp-sa-lôm nài nỉ mãi, vua mới cho phép Am-nôn và tất cả các hoàng tử cùng đi. Áp-sa-lôm mở tiệc linh đình như tiệc yến vua đãi vậy. 28 Áp-sa-lôm ra lệnh cho các đầy tớ mình: "Các ngươi để ý xem chừng, khi Am-nôn hứng chí vì rượu đã ngà ngà, ta sẽ bảo các ngươi hạ nó. Các ngươi cứ giết nó, đừng sợ chi hết, vì chính ta đã ra lệnh cho các ngươi. Hãy mạnh dạn lên, hãy tỏ chí trượng phu!" 29 Các đầy tớ của Áp-sa-lôm vâng lệnh chủ, giết Am-nôn. Tất cả các hoàng tử khác vội đứng lên, cưỡi la chạy trốn. 30 Khi họ còn đang trên đường thì có tin báo cho vua Đa-vít rằng Áp-sa-lôm đã giết tất cả các hoàng tử, không một ai sống sót. 31 Vua Đa-vít liền đứng dậy, xé rách áo mình, và nằm xuống đất. Toàn thể triều thần đứng hầu chung quanh cũng xé áo họ ra. 32 Bấy giờ Giô-na-đáp, con ông Si-ma, và là cháu của vua Đa-vít, thưa: "Xin chúa tôi là bệ hạ đừng nghĩ rằng các đầy tớ đã giết hết các hoàng tử. Chỉ một mình Am-nôn chết thôi, vì Áp-sa-lôm đã quyết định việc ấy kể từ ngày Am-nôn cưỡng hiếp em nó là Ta-ma. 33 Vậy, bây giờ, xin chúa tôi là bệ hạ đừng bận tâm đến tin đồn cho rằng tất cả các hoàng tử đều chết. Chỉ một mình Am-nôn chết thôi." 34 Trong khi đó, Áp-sa-lôm đã trốn đi. Người lính trẻ nơi vọng canh ngước mắt lên nhìn, thấy một đám đông đi xuống dọc theo sườn đồi, trên đường về Hô-rô-na-im Người canh gác đến báo tin cho vua hay: "Tâu bệ hạ, tôi thấy nhiều người đàn ông đi trên đường về Hô-rô-na-im, đang tiến về đây" 35 Giô-na-đáp thưa với vua: "Kìa, các hoàng tử về đến nơi, y như lời hạ thần tâu." 36 Giô-na-đáp vừa nói xong, các hoàng tử bước vào. Họ oà lên khóc. Vua và toàn thể triều thần cũng khóc than thảm thiết. 37 Áp-sa-lôm đã trốn đến ở với vua Thanh-maii con vua A-mi-hút, xứ Ghê-sua. Vua Đa-vít khóc thương Am-nôn lâu ngày. 38 Áp-sa-lôm trốn đến Ghê-sua và ẩn trú ở đó ba năm. 39 Nỗi buồn mất Am-nôn vừa nguôi ngoai, vua Đa-vít lại khắc khoải mong nhớ Áp-sa-lôm.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn