VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | I Sa-mu-ên | II Sa-mu-ên 21 | II Sa-mu-ên 22 | II Sa-mu-ên 23 | I Các Vua

II Sa-mu-ên 22

22 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vua Đa-vít dâng lên CHÚA những lời của bài ca này, sau khi CHÚA giải cứu vua khỏi tay mọi kẻ thù và khỏi tay vua Sau-lơ. 2 Vua ca: "Lạy CHÚA là núi đá, là thành lũy, là Đấng giải cứu con! 3 Lạy Đức Chúa Trời là núi đá cho con nương náu, Ngài là thuẫn khiên che chở con, Là Đấng quyền năng cứu chuộc con, Là tháp cao kiên cố, là nơi con trú ẩn, Là Đấng giải cứu, Ngài cứu con thoát khỏi kẻ bạo hành! 4 Lạy CHÚA, con ca ngợi Ngài! Khi con kêu cầu CHÚA, Ngài giải thoát con khỏi kẻ thù nghịch con. 5 Sóng tử thần vây lượn chung quanh, Thác diệt vong cuộn xoay chực sẵn, 6 Dây Âm phủ vương vấn bao quanh, Bẫy tử thần đón chờ con sập. 7 Phút gian nguy con kêu cầu CHÚA, Kêu xin Ngài là Đức Chúa Trời của con, Từ đền thánh Ngài nghe tiếng con, Ngài lắng tai nghe tiếng con kêu cứu. 8 Bấy giờ, đất chuyển mình rúng động, Nền móng các tầng trời rung chuyển lung lay, Vì Chúa nổi giận. 9 Khói bốc lên từ mũi Ngài, Miệng Ngài phát ra ngọn lửa thiêu nuốt Và than hồng cháy rực. 10 Chúa xé các tầng trời, ngự xuống, Chân đạp lớp mây dày đen nghịt. 11 Chúa cưỡi thần hộ giá, vụt bay, Và xuất hiện trên cánh gió. 12 Trướng rủ quanh Ngài là bóng tối, Khối mây dày đọng nước. 13 Than hồng cháy rực Chói sáng trước mặt Ngài. 14 CHÚA cho sấm nổ rền trời, Đấng Tối Cao lên tiếng vang dội. 15 Ngài bắn tên, khiến quân thù tán loạn, Phát chớp nhoáng, chúng bỏ chạy tan hàng. 16 CHÚA quở một tiếng, Đáy biển xuất hiện;Ngài nổi giận, Nền móng trái đất phơi trần. 17 Từ trời cao Chúa đưa tay nắm lấy con, Vớt con lên khỏi nước sâu thăm thẳm. 18 Ngài cứu con thoát khỏi kẻ thù cường bạo, Khỏi những kẻ ghét con, và mạnh thế hơn con. 19 Chúng tấn công con ngày con lâm nạn, Nhưng CHÚA phù hộ con. 20 Ngài đưa con ra khỏi cảnh nguy nan, Ngài giải cứu con vì Ngài thương con. 21 CHÚA ban thưởng con vì con vâng lời Ngài, Ngài ban phước cho con vì tay con trong sạch. 22 Con giữ theo các đường lối CHÚA dạy, Không làm ác xây bỏ Đức Chúa Trời con tôn thờ. 23 Con vâng theo mọi mạng lệnh Ngài truyền, Không lìa bỏ một điều răn nào. 24 Chúa biết con hoàn toàn vâng theo Ngài, Và giữ mình, không làm điều ác. 25 Vậy, CHÚA ban phước cho con vì con vâng lời Ngài, Vì Chúa biết con trong sạch. 26 Chúa bền lòng thương xót người nào trung thành vâng lời Ngài, Chúa đối xử trọn vẹn với người hoàn toàn vâng theo Ngài. 27 Chúa đối xử ngay thẳng với người chân thật thanh liêm, Nhưng Ngài trừng phạt kẻ gian xảo xứng đáng với việc làm của chúng. 28 Chúa giải cứu người khiêm nhu hạ mình, Nhưng mắt Ngài thấy kẻ kiêu ngạo, Ngài hạ họ xuống. 29 Lạy CHÚA, Ngài là ngọn đèn của con, CHÚA soi chiếu vào đời con, xua tan bóng tối tử vong và tội lỗi. 30 Nhờ sức Ngài, con tấn công quân thù, Cậy ơn Đức Chúa Trời, con phóng qua tường hành. 31 Lạy Đức Chúa Trời, đường lối Ngài trọn vẹn; Lời CHÚA hứa đáng tin cậy hoàn toàn. Ngài là thuẫn khiên che chở Mọi người ẩn náu bên Ngài. 32 Ngoài CHÚA ra, ai là Đức Chúa Trời? Ai là núi đá an toàn, ngoài Đức Chúa Trời chúng con tôn thờ? 33 Lạy Đức Chúa Trời, Ngài là nơi trú ẩn vững chắc của con, Ngài giữ cho con đi lại an toàn. 34 Ngài cho chân con nhanh nhẹn như chân nai, Ngài đặt con đứng vững vàng trên đỉnh núi. 35 Chúa luyện tay con thạo việc chinh chiến,Cánh tay con giương nổi cung đồng. 36 Chúa che chở và giải cứu con, Chúa hạ mình xuống để nâng con lên. 37 Chúa mở rộng đường cho con bước đi, Nên con không vấp ngã. 38 Con đuổi theo, hủy diệt quân thù, Chỉ trở về sau khi tận diệt chúng. 39 Con tận diệt chúng, con đập tan chúng, Chúng không đứng dậy nổi, chúng ngã gục dưới chân con. 40 Chúa ban cho con sức mạnh để chiến đấu, Chúa khiến đối phương quỳ mọp dưới chân con. 41 Chúa bắt kẻ thù quay lưng chạy trốn, Con tiêu diệt những kẻ oán thù con. 42 Chúng kêu cứu nhưng không ai cứu giúp, Chúng kêu cầu CHÚA, nhưng Ngài không đáp lời. 43 Con nghiền tan chúng như bụi đất, Con giẫm nát chúng, chà đạp chúng như bùn ngoài đường. 44 Dân con phản loạn, Chúa cứu con thoát khỏi; Ngài giữ con làm đầu các nước, Dân xa lạ phải thần phục con. 45 Người nước ngoài cúi mọp trước mặt con, Nghe đến con, tức khắc tuân theo. 46 Người nước ngoài tiêu tan khí phách, Từ trong đồn lũy, run rẩy bước ra. 47 Lạy CHÚA Hằng Sống! Con ca ngợi Ngài là núi đá cho con nương náu! Con tôn vinh Đức Chúa rời, Ngài là núi đá che chở con, Ngài cứu con thoát khỏi hiểm nguy! 48 Lạy Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng báo thù cho con, Ngài bắt các dân thần phục con, 49 Ngài giải cứu con khỏi kẻ thù, Cho con chiến thắng đối phương, Cứu con thoát khỏi kẻ bạo tàn. 50 Vì thế, lạy CHÚA, con xin tôn vinh Ngài giữa muôn dân, Và ca hát ngợi khen danh Ngài. 51 Chúa ban chiến thắng vẻ vang cho vua Ngài chọn, Chúa yêu thương người được Chúa xức dầu với tình yêu bền bỉ, không dời đổi. Chúa yêu thương Đa-vít và dòng dõi người đến muôn đời."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn