VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 14 | Sáng-thế Ký 15 | Sáng-thế Ký 16 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 15:15

15 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Còn ngươi sẽ bình yên về nơi tổ phụ, hưởng lộc già sung sướng, rồi qua đời.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn