VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 16 | Sáng-thế Ký 17 | Sáng-thế Ký 18 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 17:18

17 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Áp-ra-ham thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Chớ chi Ích-ma-ên vẫn được sống trước mặt Ngài!

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn