VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 16 | Sáng-thế Ký 17 | Sáng-thế Ký 18 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 17:7-8

17 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, và cùng hậu tự ngươi trải qua các đời; ấy là giao ước đời đời, hầu cho ta làm Đức Chúa Trời của ngươi và của dòng dõi ngươi. 8 Ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi xứ mà ngươi đang kiều ngụ, tức toàn xứ Ca-na-an, làm cơ nghiệp đời đời. Vậy, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn