VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 4 | Sáng-thế Ký 5 | Sáng-thế Ký 6 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 5:2

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Ngài dựng nên người nam cùng người nữ, ban phước cho họ, và trong ngày đã dựng nên, đặt tên là người.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn