VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 4 | Sáng-thế Ký 5 | Sáng-thế Ký 6 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 5:21

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

21 Hê-nóc được sáu mươi lăm tuổi, sanh Mê-tu-sê-la.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn