VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Các Vua | 1 Sử-ký 14 | 1 Sử-ký 15 | 1 Sử-ký 16 | 2 Sử-ký

1 Sử-ký 15:22

15 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

22 Kê-na-nia, trưởng tộc người Lê-vi, cai việc ca xướng, và dạy hát, vì người giỏi về nghề ấy.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn