VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Nê-hê-mi | Ê-xơ-tê 5 | Ê-xơ-tê 6 | Ê-xơ-tê 7 | Gióp

Ê-xơ-tê 6:1

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Đêm đó, vua không ngủ được; nên truyền đem sách sử ký, đọc tại trước mặt vua.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn