VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 11 | Gióp 12 | Gióp 13 | Thi-thiên

Gióp 12:10

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Trong tay Ngài cầm hồn của mọi vật sống, Và hơi thở của cả loài người.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn